Vår process
för offert

Ett samtal ifrån
att förverkliga
idéer

Vi är duktiga lyssnare för vi vet att er delaktighet bidrar till vår förståelse. Tillsammans kommer vi fram till hur ni vill att ert framtida byggprojekt ska se ut och vi ger förslag på hur ni når dit. Behoven ser alltid olika ut och därför är dialogen viktig för att kunna matcha slutresultatet med era förväntningar.

vår offertprocess

Exakta priser ner till minsta spik

Exakta beräkningar för hela projektet

Vi höftar inte våra priser. Ni får en offertspecifikation på alla kostnader ner till minsta spik. Våra investeringar i bra kalkylprogram har gett oss möjligheten att erbjuda er en så exakt prisbild av projektet som det bara går.

Tydliga avtal mellan beställare och entreprenör

Vi upprättar alltid utförliga avtal mellan beställare och entreprenör, oavsett storlek på projekt. Ni kommer tydligt känna till villkoren för vårt samarbete och vi har en kontinuerlig avstämning med er så att ni kan känna er trygga från start till slut. Vi är även försäkrade om något skulle hända på byggplatsen.

ÄTA – vid Ändring, Tillägg eller Avvikelse

Trots goda förberedelser händer det ibland att man under arbetets gång hittar något oförutsett på byggnadsplatsen eller något som avviker från de initiala planerna. Det kan också handla om att beställaren ser nya möjligheter och vill ändra på detaljerna eller bygga till ytterligare. Vid ett sånt scenario upprättar vi alltid en ÄTA-rapport (Ändring, Tillägg och Avvikelse). Den visar er tydligt vad ÄTA-arbetet innebär och vilka kostnader det medför. Ni väljer därefter om vi ska gå vidare eller inte.

Kontakta oss
för en offert

Om ni är intresserade av en första träff samt en offert för ert byggprojekt så är ni varmt välkomna att kontakta oss.