Om
Sandö Bygg

Vi bygger och
vi tar ansvar

Vi är väl medvetna om att ni öppnar dörren till er borg för oss när vi arbetar hos er. Det kan vara arbetsplatsen, skolan eller kanske hemmet. Oavsett var så vill vi inte bara bygga. Vi vill ta ansvar för vårt arbete och för vår omgivning. Att vi får förtroende för varandra ligger hand i hand med att utföra hållbara byggnationer som ni känner er trygga och glada i.

Mer än
bara bygg

Sandö Bygg är ett Göteborgsbaserat byggföretag med mångårig erfarenhet inom branschen. Bygg, entreprenad och konstruktion ligger oss varmast om hjärtat men vårt breda samarbetsnätverk av bland annat VVSare, elektriker och målare gör att vi kan erbjuda er en totalentreprenad. Tillsammans med ett långsiktigt miljötänk och kompetenta medarbetare blir Sandö Bygg ett byggbolag att räkna med.

Sandö Bygg är systerbolag till Sandöporten och Sandövillan som är en del av Sandögruppen. Vi är främst verksamma i Storgöteborg och Kungsbacka. Sandögruppen är ID06-anslutna.